Orientering om anpartsoverdragelse

I henhold til selskabets vedtægter skal selskabets anpartshavere være registreret i selskabets anpartshaverfortegnelse.

 

I forbindelse med overdragelse af anparter i Bie’s Bryghus skal følgende forhold iagttages: Bie’s Bryghus har på hjemmesiden udarbejdet et forslag til en overdragelsesaftale mellem en køber og sælger af anparter i Bie’s Bryghus ApS. Dokumentet kan findes på hjemmesiden og er i wordformat. Selskabet bærer intet ansvar for blanketten og blanketten er kun tiltænkt som en vejledning for overdragelser. Overdragelsesaftalen eller andet dokument hvor overdragelsen er bekræftet af sælger og køber fremsendes til Bie’s Bryghus ApS, Anpartsadministration

 

Hent overdragelsesbevis som word dokument her: overdragelsesbevis-bies-bryghus

 

Registrering af overdragelsen koster DKK 100,- pr. overdragelse og skal indbetales til selskabets
konto: 9337 0001367765 mærket ”Salg anpart XX” (XX angiver anpartsnummeret)

 

Selskabet sender kvittering til køber og sælger når registreringen er foretaget i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Du kan kontakte anpartsadministrationen på flg. email: anpart@biesbryghus.dk