top of page

Opdatering af anpartsoplysninger

Har du ændring af email adresse, telefonnummer eller bopælsadresse skal dette meddeles anpartshaveradministrationen v./Anders Winther på mail: anpart@biesbryghus.dk.

Anpartshavere er selv ansvarlige for at kontaktoplysninger er rigtige.

bottom of page