Hvordan bliver jeg anpartshaver?

Anparterne i Bie’s Bryghus ApS er frit omsættelige. Således kan du købe anparter af nuværende anpartshavere såfremt de vil sælge. I forbindelse med salg/overdragelse af anparter skal anpartshavere give selskabet besked om at der er sket overdragelse. Vejledning og blanket til brug for overdragelse og registrering kan findes på siden Orientering om anpartsoverdragelse

I forbindelse med de årlige generalforsamlinger kan der blive stillet forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre en kapitalforhøjelse. Dette medfører at der udstedes nye anparter som kan købes i de pengeinstitutter som er udpeget som tegningssteder. Såfremt du er interesseret i at blive kontaktet ved en evt. kommende kapitaludvidelse kan du sende en mail til info@biesbryghus.dk – Vi vil så sikre at du bliver kontaktet ved en evt. kommende kapitaludvidelse.